http://gastradebg.com/wp-content/uploads/2017/08/Untitled-7.jpg

ГАЗТРЕЙД” АД е с основна дейност външна и вътрешна търговия с LPG (втечнен въглеводороден газ) и течни горива. ГАЗТРЕЙД” АД е най-големия вносител и дистрибутор на пропан-бутан за България с годишен обем, надхвърлящ 120000 МТ (включително и обслужване на бензиностанциите на ОМВ България), който осигурява на дружеството пазарен дял от близо 19%. Понастоящем в дружеството работят над 280 служители.


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие  в случай на голяма авария в „Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива – Варна”,  имот 202032, местност Манастира, гр. Белослав, община Белослав, област Варна, на фирма “ГАЗТРЕЙД” АД,  съгласно чл.20, ал.1  от НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.

София 2018 г.

31.01.2019

Виж Повече

 ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ

Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива-Варна е с обща площ от 116 декара и се намира в местността Манастира, община Белослав

Гастрейд АД притежава парцел земя на брега на Черно море (на 20 км от град Варна) - 150 000 квадратни метра. Парцелът е одобрен от Министерски съвет на Република България като "Морски терминал за разтоварване на ВНГ и течни горива , заедно с необходимите складови помещения за продуктите". Проектът се състои от 2 основни части.

Дистрибутори

       София        Варна
       Бургас        Пловдив

Обекти

Програма за управление на отпадъците, един от най-важните инструменти за територията на община Белослав.

 

Homepage

Updated on 2019-01-31T18:15:18+00:00, by admin.