О Б Я В А

ОТНОСНО: Обхват и съдържание на доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за доизграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна   

           УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с нормативните изисквания и указанията на РИОСВ-Варна Ви уведомявам, че „ГАЗТРЕЙД“ АД работи по инвестиционно предложение задоизграждане и експлоатация на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна“.

Пристанището се обособява върху собствени имоти в землището на гр. Белослав, местност „Манастира“, община Белослав, област Варна. Територията на бъдещото пристанище граничи с гр. Белослав, пътя Белослав-Разделна, Белославско езеро и земеделски земи. Не се засягат съседни имоти. Акваторията на пристанището е в района на южния бряг на Белославското езеро, южно от фарватера и западно от канал №2.

В момента вече е изградена складовата база с авто- и жп разтоварищата. Основната цел на доизгражданото пристанище е да се формира цялостен транспортен възел, съчетан с авто- и ж.п. транспорт като се осигурят възможности за качествено, ефективно, безопасно и екологично обработване и обслужване на кораби, превозващи горива (пропан-бутан, бензин, дизелово гориво) и генерални товари, които могат да влязат безопасно и да застанат на кея и на пирса.

Обща площ на пристанището: на сушата 171 дка; в акваторията на езерото (за оперативна акватория – 24 000 m2, зони за подход и маневриране с поддържана дълбочина -10,0 м) – 56 115 m2, тръбопровод с дължина 352 m в акваторията със сервитут по 5 m от оста двустранно 3 518 m2.

Пристанището ще включва:

  • Многофункционален кей – за течни и генерални товари. Кейовият фронт ще бъде с дължина 250 м, а дълбочината на акваторията – 10 м за приемане и разтоварване на танкери с пълно водоизместване 7 000 т (полезен товар 5 000 т) и кораби с пълно водоизместване 30 000 т;
  • Пирс – ще се разположи на 350 м от брега и на 300 м западно от многофункционалния кей в акваторията на Белославско езеро в близост до корабоплавателен канал №2. Представлява изнесено до фарватера обтекаемо съоръжение. Разчетният кораб за пирса е танкер газовоз (LPG) с пълно водоизместване 7000 т и разчетен кораб за светли горива – танкер с пълно водоизместване 40 000 т (полезен товар 30 000 т).

Във връзка с инвестиционното предложение ще бъдат изпълнени:

  • Драгажни дейности в акваторията на бъдещото пристанище;
  • Кейова стена;
  • Пирс (плаващ или стазионарен);
  • Газопроводна система.

Инвестиционното предложение попада в приложение №1 на ЗООС, т. 23.2. „Търговски пристанища, терминали за товарене и разтоварване, свързани със сушата, и пристанища за обществен транспорт (с изключение на терминали за фериботи), които могат да приемат кораби с водоизместване над 1350 т.“ и на основание чл. 92, ал. 1 подлежи на задължителна ОВОС във връзка с което се изготвя настоящото съобщение за консултации по обхвата и съдържанието на доклада за ОВОС.

За допълнителна информация: инж. Красимир Маринов – ръководител колектив за ОВОС, гр. Варна, ул.“Цани Гинчев № 7, офис №2,  тел./факс 052.643171, имейл: krmarinov@abv.bg, моб. 0887281441 и Валери Тосев – технически директор, тел. 02 9744004, e-mail: office@gastradebg.com, моб. 0887 07 07 00.

На основание глава І, чл. 2 и глава III, чл. 9 на Наредбата за условията и реда за точные копии часов извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с указания на компетентния орган РИОСВ-Варна, се обръщаме към Вас с очакване да дадете своите препоръки по отношение обхвата на заданието за ОВОС и препоръчителни мерки за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната среда и хората.

Писмените предложения се подават до кмета на общината или на адреса на фирмата: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №62, e-mail: office@gastradebg.com.

С уважение,

Милчо Василев – Изпълнителен директор

Comments:0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *