Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие  в случай на голяма авария в „Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива – Варна”,  имот 202032, местност Манастира, гр. Белослав, община Белослав, област Варна, на фирма “ГАЗТРЕЙД” АД,  съгласно чл.20, ал.1 …

Терминали

София гр. Костинброд Складова база за пропан-бутан    Управител: Радко Петков моб.:0889 357 535    тел.:02/434 1946         Пловдив гр. Асеновград Складова база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан, гр. Асеновград, кв. Горни Воден   Управител:…

Клиенти

„Газтрейд“ АД обслужва над 500 клиента на територията на цялата страна, сред които:  “ОМВ-България” ЕООД  “Еко  България“ ЕАД  “Шел България” ЕАД  „НИС Петрол копии часов москва ЕООД  „Йоана 89“ ЕООД  “Лайт Петрол” ООД  “Кристал” ООД  “Шопов транс” ООД  “Хаджията” ООД  “Доверие-Брико” АД  “Булвекс ” ЕООД   други  

Здраве и безопасност при работа

ПОЛИТИКА  НА  ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА  СРЕДА, ЗДРАВЕТО  И  БЕЗОПАСНОСТТА  ПРИ  РАБОТА РЪКОВОДСТВОТО НА „ГАЗТРЕЙД”  АД,  В ЛИЦЕТО  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ  ДИРЕКТОР,  ДЕКЛАРИРА  СВОЯТА  ПОЛИТИКА  ПО  УПРАВЛЕНИЕ  НА  КАЧЕСТВОТО,  ОКОЛНАТА СРЕДА,  ЗДРАВЕТО  И  БЕЗОПАСНОСТТА  ПРИ РАБОТА,  КОЯТО  Е …

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие  в случай на голяма авария в „Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива – Варна”,  имот 202032, местност Манастира, гр. Белослав, община Белослав, област Варна, на фирма “ГАЗТРЕЙД”…

Предмет на дейност

Осн. дейност: Външна и вътрешна търговия с LPG и течни горива. От началото на 2007 г. фирмата предлага на пазара подземни и надземни резервоари за пропан-бутан, необходими при изграждане на битови и промишлени газови инсталации с капацитет от 1 до…