Обработване на лични данни

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ За „Газтрейд” АД защитата на личната информация е от голямо значение и компанията посвещава много усилия, за да осигури тази защита. В много случаи дружеството взаимодейства с други дружества, които не действат сами, а…

Здраве и безопасност при работа

ПОЛИТИКА  НА  ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА  СРЕДА, ЗДРАВЕТО  И  БЕЗОПАСНОСТТА  ПРИ  РАБОТА РЪКОВОДСТВОТО НА „ГАЗТРЕЙД”  АД,  В ЛИЦЕТО  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ  ДИРЕКТОР,  ДЕКЛАРИРА  СВОЯТА  ПОЛИТИКА  ПО  УПРАВЛЕНИЕ  НА  КАЧЕСТВОТО,  ОКОЛНАТА СРЕДА,  ЗДРАВЕТО  И  БЕЗОПАСНОСТТА  ПРИ РАБОТА,  КОЯТО  Е …

Предмет на дейност

Осн. дейност: Външна и вътрешна търговия с LPG и течни горива. От началото на 2007 г. фирмата предлага на пазара подземни и надземни резервоари за пропан-бутан, необходими при изграждане на битови и промишлени газови инсталации с капацитет от 1 до…