Газ пропан-бутан за битови и промишлени инсталации

„Газтрейд“ АД предлага: комплексно изграждане на битови инсталации за пропан-бутан комплексно изграждане на промишлени инсталации за пропан-бутан проучване на нуждите на клиента и изготвянето на проект монтаж на системата, узаконяване и въвеждане в експлоатация редовна и надеждна доставка на безакцизна газ пропан-бутан за …

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие  в случай на голяма авария в „Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива – Варна”,  имот 202032, местност Манастира, гр. Белослав, община Белослав, област Варна, на фирма “ГАЗТРЕЙД”…