Предмет на дейност

Осн. дейност:

Външна и вътрешна търговия с LPG и течни горива. От началото на 2007 г. фирмата предлага на пазара подземни и надземни резервоари за пропан-бутан, необходими при изграждане на битови и промишлени газови инсталации с капацитет от 1 до 10 куб.м. През лятото на 2008г. Министерски Съвет одобрява проектите на дружеството за изграждане на единственото частно газово пристанище на Черно море – гр.Белослав,

Пазарен дял: 19 % от търговията с LPG в България
Обем: над 120 000 МТ LPG годишно
Акцизен данъчен склад:

Той се намира в землището на гр.Костинброд, област София и е приет  от Агенция “Митници” с протокол от 21.01.2011 г. като отговарящ на всички изисквания на Наредба №3 от 19.02.2010 и Закона за акцизите и данъчните складове.

Останалите акзизни складове на дружеството се намират в Складовите бази за съхранение на LPG в градовете  Асеновград, Горна Оряховица и  Варна.

Общ обем клиенти: над 300 на територията на България
Основни клиенти:

ОМВ-България” ЕООД,  “Еко Елда България” ЕАД,  “Петрол” АД,  “Либхер” АД,  “Аурубис България” АД , “Весникарска Група България”АД, “Демакс” АД, “Капитал Инвест Холинг” АД, “Доверие-Брико” АД,  “Алумил България” ООД

Съпътстваща дейност:

Вътрешна и международна спедиция. От октомври 2008 г. дружеството придобива лиценз за частен национален ж.п. превозвач и понастоящем е една от 4-те частни компании, извършващи дейност в този сектор.

Материална база:

Складови бази за съхранение на LPG и течни горива в София, Асеновград, Горна Оряховица и  Варна.

Търговски обекти: Бензиностанции и газостанции в градовете София, Варна, Враца, Ботевград, Пирдоп и Брестница
Транспортни средства:

 

Търговски партньори

 

 

 

Инвестиционни планове

105 ж.п. цистерни и 40 автоцистерни за превоз на LPG, 15 ж.п.цистерни и 10 автоцистерни за превоз на течни горива

Основните доставки на LPG, извършвани от дружеството през 2010 г. са от съседни страни като Хърватия, Австрия, Гърция, Румъния, Русия и Украйна. От края на 2010 г. “Газтрейд” АД установи сериозни делови отношения с “Газпром-Оренбург” посредством фериботната линия Порт Кавказ-Порт Варна. Основна цел на компанията за 2011 година е увеличаването на вноса по тази дестинация, поради конкурентните цени и гарантиран обем на продукта.

През лятото на 2008г. Министерски Съвет одобрява проектите на дружеството за изграждане на единственото частно газово пристанище на Черно море – гр.Белослав, От месец Януари 2011 година има издадено разрешение за строеж за Първи етап.

Предприятието е действащо и в експлоатация, като отделните подобекти се въвеждат поетапно в експлоатация.

Първи етап на реализация – изграждането на подобектите, за които е издадено Разрешение за строеж № 1/25.01.2011 год., допълнено с промените на проекта по чл. 154 от ЗУТ и прието в редовна експлоатация с Разрешение за ползване на ДНСК №СТ-05-1442/01.09.2015г.;

Втори етап на реализация – изграждането на подобектите, за които е издадено Разрешение за строеж № РС-56/01.09.2016г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. През 2016 г. на база на виза за проектиране са изготвени работни проекти за втори етап съдържащ четири подобекта :

– Подобект Кейова стена;

– Подобект Резервоарен парк съдържащ 10 бр. по 400 м³;

– Подобект Обслужваща сграда;

– Подобект Склад.

Предстои приемателна комисия-2017 г.;

Трети етап – изграждане на стационарно пристанищно съоръжение – пирс за приставане и обработка на танкерите с естакада до брега за технологичните тръбопроводи или изграждане и обособяване на корабна стоянка с швартови буйове (бочки) за швартоване на танкера по метода CBM (Conventional Buoy Mooring) и монтаж на системите за технологична връзка между танкера и складовите резервоари и другите съоръжения в складовата база за ВВГ. Планирана дата за пускане 2018-2019 г;

Складова база за наливни товари: включва резервоарен парк за ЛЗТ с общ обем 10 000 м3 (2 броя метални резервоари с плаващ покрив с вместимост от 5000 м3 всеки – надземни, с обваловки и технологична помпена станция за натоварване на жп и авто цистерни и тръбопроводи)- Планирана дата за пускане 2020 г;

Четвърти етап – цялостното доизграждане на комплекса с необходимите складови зони и другите обслужващи сгради и съоръжения. Планирана дата за пускане 2025.

Comments:0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *