О Б Я В А

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.)

 ”ГАЗТРЕЙД” АД съобщавa:

 на засегнатото население на община Костинброд, че имаме инвестиционно предложение  за промяна предназначението на земята от земеделски за неземедалски нужди за изграждане на: “Обслужваща сграда, ремонтна работилница и склад, дизелгенератор, модулна ведомствена нафтоколонка“ в ПИ с идентификатор 38978.31.11, м. “Белица“, гр. Костинброд, общ. Костинброд – ново строителство.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

28.05.2019г.

 

О Б Я В А

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.)

 ”ГАЗТРЕЙД” АД съобщавa:

 на засегнатото население на община Костинброд, че имаме инвестиционно предложение  за промяна предназначението на земята от земеделски за неземедалски нужди за изграждане на: “Обслужваща сграда, ремонтна работилница, склад и модулна ведомствена нафтоколонка“ в ПИ с идентификатор 38978.83.8, гр. Костинброд, общ. Костинброд -ново строителство.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

 28.05.2019г.

 

Comments:0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *