Терминали

  София гр. Костинброд Складова база за пропан-бутан Технически секретар: Татяна Йорданова моб.: 088 766 0994    тел.: 02/974 4004 Заявки: 088 921 8420 / 088 288 2604 Пловдив гр. Асеновград Складова база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан,…

Свободен складов капацитет

Свободен складов капацитет за лица вложители на ЕП в данъчни складове на ГАЗТРЕЙД АД ГАЗТРЕЙД АД предоставя на заинтересованите лица възможност за ползване на свободен складов капацитет за съхранение на ЕП в данъчен склад. Услугата е срещу заплащане, съгласно условията…