Складови бази

 Складовата база за пропан-бутан на „Газтрейд“ АД се намира южно от град Костинброд, на около 1 км. западно от пътя Е81 София – Лом.

 

Капацитет на резервоарите: 9600 м3 LPG

Срок на завършване:завършен

 

  

  

 

 

В Складовата база за пропан-бутан в землището на гр. Костинброд са изградени следните подобекти:

 • Резервоарен парк за пропан-бутан 24бр.резервоара, всеки с обем от 400 м 3 или с общ обем 9600 м 3
 • Ж.П. изливно устройство за пропан бутан (ВВГ)
 • Автоналивно изливно устройство за пропан бутан (ВВГ)
 • Помпено-компресорна станция за пропан бутан (ВВГ)
 • Тръбопроводна система
 • Противопожарна помпена станция
 • Противопожарно водоснабдяване и канализация
 • Електрозахранване и инсталации
 • ж.п. кантар,
 • автокантар/;
 • административно-битова сграда;
 • операторно

В края на 2012 год. „Газтрейд” АД  стана партньор с „Газпром нефт”.

 „Газтрейд” АД продаде ½ иделна част  от своята „Складова база за пропан- бутан и ЛЗТ”-гр. Костинброд на  “Газпром нефт”.

„Газтрейд” АД   остава оператор  на „Складова база  за пропан-бутан” с изградените в  нея резервоари за пропан-бутан (24  х 400 м3, с общ геометричен обем  9600 м3) и прилежащите съоръжения.

“Газпром нефт” става оператор на  „Складова база за ЛЗТ” с  изградените в нея резервоари за  течни горива и обслужващите ги  съоръжения.

„Складовата база за пропан-бутан” с  оператор „Газтрейд” АД е лицензиран   акцизен  данъчен склад.

Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива-Варна е с обща площ от 116 декара и се намира в местността Манастира, община Белослав

 

Капацитет на резервоарите:8000 м3 LPG и 10 000 м3 течни горива

Пристанището включва следните специализирани звена, сгради и съоръжения:

 • Складова база за наливни товари: включва резервоарен парк за ЛЗТ с общ обем 10 000 м3 (2 броя метални резервоари с плаващ покрив с вместимост от 5000 м3 всеки – надземни, с обваловки и технологична помпена станция за натоварване на жп и авто цистерни и тръбопроводи)- неизградени

 • Резервоарен парк за втечнен газ (пропан бутан) с общ обем 8 000 м3 (6 бр. хоризонтални цилиндрични резервоари, всеки с геометричен обем 200 м3 и 17 бр. хоризонтални цилиндрични резервоари, всеки с геометричен обем 400 м3 разположени в 3 групи, засипани с пръст и приравнени към подземни резервоари) – изградени 5 000 м3; (1000 м3 изградени през 2015 г и 4000 м3 през 2017 г.)

 • Помпено- компресорна станция и станция за пълнене на бутилки – изградена, без станцията за пълнене на бутилки;

 • Авто наливно-изливна станция за течни товари с 4 бр. постове за товарене на автоцистерни, от които 2 бр. са специализирани за ЛЗТ, а другите за пропан-бутан / ПБ/ – изградени;

 • ЖП наливно-изливна станция за горива, разположена на два успоредни коловоза, оборудвани с 18 товарни поста, специализирани съответно за едновременно товарене на 8 бр. европейски вагон- цистерни и 10 броя руски вагон- цистерни с ПБ – изградени;

 • Противопожарна помпена станция – изградена;

 • Тръбопроводи, монтирани върху открити метални естакади на опори на два реда и оборудвани с дренажна система за дрениране след всеки продукт – изградени;

 • Зона за сервизно обслужване и гараж с паркинги, пътни връзки и трафопост и дизел агрегат – изградени;

 • Обслужваща зона с помещения за служителите, офиси и за персонала, осигуряващ граничен и паспортен контрол, митнически контрол, медико-санитарен и фитосанитарен контрол, контрол на транспортните средства и пр. в съответствие с чл.101 ал. 1 от ЗМПВВППРБ – изградени;

 • Пътни и ж.п. връзки с директно влизане в площадката – южната граница на площадката тангира до съществуваща ж.п. линия, собственост на „Газтрейд“ АД с връзка с гара Разделна. Връзката с републиканската пътна мрежа ще се осъществява чрез съществуващият четвъртокласен път, преминаващ южно от ж.п. линията към направлението Аспарухов мост – Варна; Фериботен комплекс – Девня. Приоритетни са и двете направления с възможността за включване към Бургаското направление за Южна България и съответно към Шуменското направление за Северна България – изградени;

 • Кей, разположен на брега на езерото в източната част на закупените от „Газтрейд„ АД имоти, съгласно Генералния план от 2008г. – изграден, без дрегиране на акваторията;

– Към съществуващата база се предвижда да се изгради пирс, изнесен в акваторията до канала на 350 м от брега и на 300 м западно от разрешения с Генералния план от 2008г. кей – неизграден

 Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива-Варна с оператор “Газтрейд” АД е лицензиран акцизен данъчен склад.

Складова база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан в гр.Асеновград, кв.Горни Воден, област Пловдив

В Складовата база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан в гр.Асеновград, кв.Горни Воден, област Пловдив ще се съхраняват следните видове и количества горива:

– Пропан-бутан – 8000 м3

– Бензин – 3200 м 3

– Дизелово гориво – 6400 м 3

Газтрейд” АД вече изгради Подобект „Малък резервоарен парк за пропан- бутан-400 м3” в „Складова база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан”-гр.Асеновград.
Резервоарният парк се състои от два броя хоризонтални цилиндрични резервоари за ВВГ, всеки с геометричен обем от 200 м3, или общо 400 м3 .

    

Във връзка с този обект „Газтрейд „АД вече е изградил:

• Помпено-компресорна станция за ВВГ;
• Ж.п.наливно-изливно устройство за ВВГ;
• Автоналивно устройство за ВВГ
• 1.5 км ж.п. коловоз
• Ж.п.коловоз-отклонение от съществуващ собствен ж.п.коловоз
• Трафопост
• Дизел генератор
• Гараж за товарни автомобили
• Помпена станция за противопожарна цели
• Противопожарни резервоари за вода – 1000 куб. м.
• Помпена станция за гасене и охлаждане на резервоари
• Ж.п.кантар
• Автокантар
• Операторно за ЛЗТ
• Операторно за ВВГ.
• Административна сграда
• КПП

Бъдещото разширение на „Складова база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан” в гр.Асеновград, кв.Горни Воден, област Пловдив ще се състои от следните подобекти:

• Резервоарен парк за ЛЗТ /3 бр. резервоари за ЛЗТ по 3200 куб.м. всеки или с общ геометричен обем от 9600 куб. м ./
• Помпена станция за ЛЗТ
• Ж.п.наливно-изливно устройство за ЛЗТ.
• Автоналивно устройство за ЛЗТ
• Резервоарен парк за ВВГ / 19 бр. резервоари по 400 куб.м. за пропан-бутан всеки или с общ геометричен обем от 7600 куб.м./;
• Пълначно за битови бутилки с пропан-бутан
• Локални пречиствателни съоръжения /КМУ./;
• Гараж за локомотив;
• Склад;
• Тръбопроводи

В Складовата база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан в гр.Асеновград, кв.Горни Воден, област Пловдив с оператор “Газтрейд” АД е лицензиран акцизен данъчен склад.

„Газтрейд” АД стана оператор на „Складова база за пропан-бутан”- град Горна Оряховица.

В края на 2013 г. „Газтрейд” АД стана оператор на „Складова база за пропан-бутан”-град Горна Оряховица. „Газтрейд” АД закупи в края на 2013 г. от „Премиум” ООД „Складова база за пропан-бутан”, заедно с изградените в нея резервоари за пропан-бутан (3 х 200 м3, с общ геометричен обем 600 м3 ) и прилежащите съоръжения и поема задълженията на оператор на „Складова база за пропан-бутан”- град Горна Оряховица.

„Складова база за пропан-бутан” – град Горна Оряховица с оператор „Газтрейд“ АД е лицензиран акцизен данъчен склад.

 

Comments:0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *