Терминали

  София гр. Костинброд Складова база за пропан-бутан Технически секретар: Татяна Йорданова моб.: 088 766 0994    тел.: 02/974 4004 Заявки: 088 921 8420 / 088 288 2604 Пловдив гр. Асеновград Складова база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан,…

Костинброд

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария в Складовата база за пропан-бутан – гр.Костинброд на фирма “ГАЗТРЕЙД” АД, съгласно чл.20, ал.1 от НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и…

Свободен складов капацитет

Свободен складов капацитет за лица вложители на ЕП в данъчни складове на ГАЗТРЕЙД АД ГАЗТРЕЙД АД предоставя на заинтересованите лица възможност за ползване на свободен складов капацитет за съхранение на ЕП в данъчен склад. Услугата е срещу заплащане, съгласно условията…

Белослав

Приложение № 11 към чл. 20, ал. 4 (Ново – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС, в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост,…

Асеновград

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария в „Складова база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан” в гр.Асеновград, кв. Горни Воден, на фирма “ГАЗТРЕЙД” АД, съгласно чл.20, ал.1 от НАРЕДБА…

О Б Я В А

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.)  ”ГАЗТРЕЙД” АД съобщавa:  на засегнатото население на община Костинброд, че имаме инвестиционно предложение  за промяна предназначението на земята от земеделски…

Клиенти

„Газтрейд“ АД обслужва над 500 клиента на територията на цялата страна, сред които:  “ОМВ-България” ЕООД  “Еко  България“ ЕАД  “Шел България” ЕАД  „НИС Петрол копии часов москва ЕООД  „Йоана 89“ ЕООД  “Лайт Петрол” ООД  “Кристал” ООД  “Шопов транс” ООД  “Хаджията” ООД  “Доверие-Брико” АД  “Булвекс ” ЕООД   други  

Бензиностанции и газстанции

    Варна кв. Владиславово, Бул. Света Елена №267 Бензиностанция и газостанция Управител: Мария Илиева моб.: 0886 556612 Враца Бул. Васил Кънчов №134 Газостанция Управител: Георги Драганов моб.: 0888 289 080   Брестница /Ловешко/- ГП I-4 Бензиностанция и газостанция Управител: Георги Драганов…

1 2