Белослав

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие  в случай на голяма авария в „Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива – Варна”,  имот 202032, местност Манастира, гр. Белослав, община Белослав, област Варна, на фирма “ГАЗТРЕЙД”…

Горна Оряховица

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария в „Складова база за пропан-бутан” в гр.Горна Оряховица, област Велико Търново на фирма “ГАЗТРЕЙД” АД, съгласно чл.20, ал.1 от НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии…

Асеновград

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария в „Складова база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан” в гр.Асеновград, кв. Горни Воден, на фирма “ГАЗТРЕЙД” АД, съгласно чл.20, ал.1 от НАРЕДБА…

Костинброд

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария в Складовата база за пропан-бутан – гр.Костинброд на фирма “ГАЗТРЕЙД” АД, съгласно чл.20, ал.1 от НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и…

О Б Я В А

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.)  ”ГАЗТРЕЙД” АД съобщавa:  на засегнатото население на община Костинброд, че имаме инвестиционно предложение  за промяна предназначението на земята от земеделски…

Терминали

София гр. Костинброд Складова база за пропан-бутан    Управител: Радко Петков моб.:0889 357 535    тел.:02/434 1946         Пловдив гр. Асеновград Складова база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан, гр. Асеновград, кв. Горни Воден   Управител:…

Клиенти

„Газтрейд“ АД обслужва над 500 клиента на територията на цялата страна, сред които:  “ОМВ-България” ЕООД  “Еко  България“ ЕАД  “Шел България” ЕАД  „НИС Петрол копии часов москва ЕООД  „Йоана 89“ ЕООД  “Лайт Петрол” ООД  “Кристал” ООД  “Шопов транс” ООД  “Хаджията” ООД  “Доверие-Брико” АД  “Булвекс ” ЕООД   други  

Бензиностанции и газстанции

    Варна кв. Владиславово, Бул. Света Елена №267 Бензиностанция и газостанция Управител: Мария Илиева моб.: 0886 556612 Враца Бул. Васил Кънчов №134 Газостанция Управител: Георги Драганов моб.: 0888 289 080   Брестница /Ловешко/- ГП I-4 Бензиностанция и газостанция Управител: Георги Драганов…

Здраве и безопасност при работа

ПОЛИТИКА  НА  ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА  СРЕДА, ЗДРАВЕТО  И  БЕЗОПАСНОСТТА  ПРИ  РАБОТА РЪКОВОДСТВОТО НА „ГАЗТРЕЙД”  АД,  В ЛИЦЕТО  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ  ДИРЕКТОР,  ДЕКЛАРИРА  СВОЯТА  ПОЛИТИКА  ПО  УПРАВЛЕНИЕ  НА  КАЧЕСТВОТО,  ОКОЛНАТА СРЕДА,  ЗДРАВЕТО  И  БЕЗОПАСНОСТТА  ПРИ РАБОТА,  КОЯТО  Е …

1 2